Χριστός

αγιογραφία 

χρυσό φόντο 23,75κ.

με παλαίωση