Αγιογραφίες - Χριστός

 Παρακάτω μπορείτε να δείτε δείγματα από αγιογραφίες του Χριστού,εικόνες που έχω δημιουργήσει, καθώς και να παραγγείλετε κάποια από τις εικόνες αγιογραφίας που παρουσιάζονται ή όποια εικόνα του Χριστού επιθυμείτε,στο μέγεθος που χρειάζεστε.