Αγιογραφίες
με παραστάσεις, σύνθετες πολυπρόσωπες εικόνες

Παρακάτω μπορείτε να δείτε δείγματα από αγιογραφίες παραστάσεων, σύνθετες, πολυπρόσωπες εικόνες που έχω δημιουργήσει καθώς και να παραγγείλετε κάποια από τις εικόνες αγιογραφίας που παρουσιάζονται ή όποια αγιογραφία επιθυμείτε στο μέγεθος που χρειάζεστε.