ΕΛΕΝΗ ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗ

ΖΩΓΡΑΦΟΣ - ΑΓΙΟΓΡΑΦΟΣ

 Μέλος του Επιμελητηρίου Εικαστικών Τεχνών Ελλάδος

 

 

    

 

 

 

        Μετά από χρόνια μελέτης και με σεβασμό προς την  Ιερή Τέχνη 

        της Βυζαντινής Αγιογραφίας σας παρουσιάζω αγιογραφίες                    δείγματα της εργασίας μου.