παναγία - ic-xc

αγιογραφία 19Χ26cm

αυγοτέμπερα σε ξύλο

 στιλβωτά φωτοστέφανα