παναγία γλυκοφιλούσα

αγιογραφία 15Χ20εκ. 

αυγοτέμπερα σε ξύλο

 χρυσό φόντο 23,75κ