αγία Τριάδα

αγιογραφια 31Χ33cm,

αυγοτέμπερα,

στιλβωτό χρύσωμα 23,75κ,

τσουκάνικο φόντο