άγγελος Μιχαήλ

αγιογρααφια 35Χ45cm,

αυγοτέμπερα σε ξύλο,

στιλβωτό,τσουκάνικο

φωτοστέφανο.