άγιος Βασίλειος

αγιογραφια 25Χ33cm,

αυγοτέμπερα σε ξύλο

χρυσό φόντο 23,74κ